Siirry pääsisältöön

Tutkintorakenne

Tällä sivulla kuvattu tutkintorakenne koskee opintoja Aalto-yliopiston yleisissä tutkinto-ohjelmissa. Englanninkielisten Master-ohjelmien rakenne on kuvattu ohjelmien omilla sivustoilla. DI-tutkintouudistuksen myötä uudet maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2015. Lue lisää uusista maisteriohjelmista.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tarjoama opetus on jaettu Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun vuoden 2011 tutkintosäännön mukaiseen moduulirakenteeseen osana Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan tutkinto-ohjelmaa (TIK) ja bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelmaa (BIO). Rakenne perustuu Teknillisen korkeakoulun vuoden 2005 tutkintosääntöön.

Tutkintoihin kuuluvat perusopinnot (P), tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (O) sekä tutkinnon kokonaisrakenne on kuvattu tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa ja bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa. Alla näkyvä moduuliketju tuli voimaan lukuvuonna 2010-2011. Sitä aiemmat moduuliketjut, joissa oli mukana mm. A1-informaatiotekniikka, löytävät vanhemmista opinto-oppaista.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tarjoamat moduulit tietotekniikan ja bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelmissa on kuvattu seuraavissa kaavioissa. Tietotekniikassa alemman korkeakoulututkinnon (TkK) tietojenkäsittelytieteen pää- tai sivuaine muodostuu valitsemalla jatkomoduuliksi A2 tietojenkäsittelytiede. Laskennallinen tiede on pääaine vain ylemmässä tutkinnossa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman moduuliketju:

Moduulit.png

Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman moduuliketjut:

Laitoksen tarjoamat moduulit TKK:n bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelmassa

Pää- ja sivuaineet sekä moduuleiden sisällöt on kuvattu tarkemmin tietotekniikan ja bioinformaatioteknologian opinto-oppaissa.