Siirry pääsisältöön

Opinnot (ei päivitetä, uudet sivut "http://cs.aalto.fi/fi")

Tietojenkäsittelytieteen laitos tarjoaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opetusta osana Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan tutkinto-ohjelmaa (TIK) ja bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelmaa (BIO). Alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille laitos tarjoaa opetusta

  • tietojenkäsittelytieteen (TIK) ja
  • laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen (BIO)

aihealueilla. Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän koulutuksen aihepiireinä ovat

  • tietojenkäsittelytiede (TIK),
  • kieliteknologia (TIK),
  • laskennallinen tiede (TIK) sekä
  • laskennallinen ja kognitiivinen biotiede (BIO).

Lisätietoja laitoksen tarjoamista pää- ja sivuaineista sekä aihealueiden sijoittumisesta tutkintorakenteeseen on laitoksen opetuksen tutkintorakenteesta kertovilla sivuilla.

Laitos tarjoaa myös M.Sc.-tason opintoja B.Sc.-tason suomalaisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille seuraavien englanninkielisten Master-ohjelmien kautta:

DI-tutkintouudistuksen myötä uudet maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2015. Lue lisää uusista maisteriohjelmista.

Opinnoissaan erinomaisesti menestyneet opiskelijat voivat kandidaatintutkinnon jälkeen hakea laitoksen Kärkiopiskelija-ohjelmaan. Ohjelmaan hyväksytyillä on muun muassa lukukausien aikana mahdollisuus osa-aikaiseen työhön jossakin laitoksen lukuisista tutkimusryhmistä. Lisätietoja ohjelman englanninkielisiltä sivuilta.

Laitos tarjoaa myös tohtorin tutkintoon tähtäävää jatkokoulutusta kaikilla yllä mainituilla tutkimusaloilla. Tarkempaa tietoa jatko-opinnoista löytyy Perustieteiden tohtoriohjelman sivuilta.

Uusimmat opintouutiset